Lång kötid hotar synen

Allt färre regioner når vårdgarantins mål att patienterna ska få specialistvård inom tre månader. Patienter i ögonvården hör till de mest drabbade när väntetiderna blir längre.
– Så illa var läget i ögonsjukvården redan före coronapandemin, säger utredare Mikael Ståhl på Synskadades Riksförbund.

Hela åtta regioner hamnar under 2,0 på en femgradig skala i Synskadades Riksförbunds senaste betygsättning av ögonsjukvården. Norrbotten, Sörmland, Västernorrland och Östergötland har det sämsta möjliga snittbetyget 1,0. Östergötland har dessutom rasat allra mest sedan Synskadades Riksförbunds första granskning.

– Det är oacceptabelt att allt färre ögonvårdspatienter får rätt vård i rätt tid. Regionerna behöver göra mer för att främja en god ögonhälsa och förhindra synnedsättningar, säger Mikael Ståhl. 

Det här är Synskadades Riksförbunds fjärde granskning av väntetiderna i ögonvården sedan 2013. Data har hämtats från databasen Väntetider i vården.

I databasen redovisas väntetider för alla typer av vård som ingår i den nationella vårdgarantin. Databasen drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och redovisar väntetider på regionnivå, på enhetsnivå och för olika vårdområden. Ett av de vårdområden som ingår är ögonsjukvården.

Uppgifterna i databasen redovisas utifrån den nationella vårdgarantins olika tidsgränser, som bland annat säger att:

  • Alla patienter ska få ett första besök inom den specialiserade vården inom 90 dagar från att en remiss har utfärdats.
  • Alla patienter ska efter beslut få operation/behandling inom den specialiserade vården inom 90 dagar.

Siffrorna i Väntetider i vården redovisar andelen i procent varje månad som fått första besök eller operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar. I databasen kallas detta för måluppfyllelse. Om alla patienter har fått besök eller vård inom 90 dagar är måluppfyllelsen 100 procent.

Placering och snittbetyg i SRF:s väntetidsrankning 2019, jämfört med placering 2017.

PlaceringRegion:Snittbetyg 2017
1Halland4,32
2Kronoberg3,74
2Stockholm3,72
4Gotland3,31
4Västmanland3,34
6Jönköping3,06
6Uppsala3,08
8Kalmar2,76
9Jämtland2,319
9Skåne2,311
9Västerbotten2,313
12Blekinge2,08
12Västra Götaland2,013
14Dalarna1,718
14Gävleborg1,711
14Värmland1,78
14Örebro1,719
18Norrbotten1,013
18Sörmland1,019
18Västernorrland1,016
18Östergötland1,016
Hela riket1,7