”Kulturprofiler” gör succé

När Emmeli Hultqvist, 36, Göteborg,  först lade ut sina ”Kulturprofiler” på instagram blev det en omedelbar succé. När hon nu gör sitt tredje släpp är trycket stort.
– Det är så fantastiskt att det jag tycker är roligast att göra också blivit det som gett störst gensvar, berättar hon.

Emmeli har alltid varit intresserad av karaktärer, men hon har också ett särskilt öga för att se små detaljer i ansikten och uttryck. Eftersom hon själv är enäggstvilling är hon van vid att bli betraktad på detaljnivå när personer ska försöka hitta skillnader mellan syskonens utseende. Något hon nu nyttjar när hon designar och experimenterar fram de olika karaktärerna i keramik.

– De utgår från en rätt enkel grundform men det är där jag får jobba med variationerna. Jag älskar mångfalden och att få dekorera dem på olika sätt, säger Emmeli.

Den mest utmärkande detaljen är karaktärernas glasögon. Även om hon inte ser sig själv som en glasögondesigner så känns det naturligt för henne  att tillverka de små glasögonen i keramik. Hon beskriver att det nästan finns obegränsat med idéer och ofta gör hon många fler glasögon än vad hon gjort figurer till. Själv bär hon glasögon ibland och väljer då helst bågar som inte tar så mycket uppmärksamhet – motsatsen till de karaktärer hon skapar.

Att “Kulturprofilerna” fått sådan genomslagskraft tror hon beror på flera olika aspekter. Varje figur är ett stycke originalkonst och att kunna inreda med dem i sitt hem har varit en viktig faktor när Emmeli skapade grundformen.

– Men det är också något speciellt med konst som har ansikten. Det skapar en relation mellan betraktaren och konsten. En känsla av att det här ansiktet måste få följa med hem, förklarar hon.

Varje ansikte hon formar är en egen process som får ta sin tid… Under sina sex år som keramiker har hon alltid prioriterat just det naturliga flödet. Börjar arbetet bli för styrt så kan lusten ge vika. Och det är med lust och kreativitet hon skapar de små detaljerna och de färgglada glasögonen som ger hennes karaktärer liv.

Erik Engelv
Foto: Emmeli Hultqvist