Optikhandel liknar ingen annan detaljhandel. Givetvis handlar det i stor utsträckning om traditionell detaljhandel med glasögonbågar och solglasögon. Men kontaktlinser, vätskor och glas är medicintekniska produkter. Eftersom leg optiker dessutom är hälso- och sjukvårdspersonal innebär det att ett ytterligare regelverk måste beaktas. En hel del försäljning sker också över internet, med speciella lagar som reglerar den handeln.

Den här kombinationen gör att vi har fler lagar och regler att förhålla oss till, jämfört med många andra handlare, nedan finner du några av de viktigaste lagarna som reglerar vår bransch.

Konsumentköplagen
E-handelslagen
Prisinformationslagen
Optikerföreskriften
Patientsäkerhetslagen
Alla butiker som är med i Optikbranschen jobbar dessutom i enlighet med Optikbranschenskvalitetsnorm.

Idag är det vanligt att man köper sina kontaktlinser på Internet. Genom att välja en handlare som är ansluten till Optikbranschen kan du vara säker på att de arbetar i enlighet med de internationella riktlinjer för distribution och för konsument som satts upp av de europeiska samarbetsorganisationerna för internethandlare och leg optiker.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen gäller när företag säljer varor till konsumenter. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen.

Konsumentköplagen gäller

Försäljning av lösa saker, till exempel livsmedel, kläder, möbler och bilar. Lagen gäller alla varor, även begagnade varor och varor som säljs till sänkt pris.
Byte av lösa saker. Beställning av en vara som ska tillverkas, till exempel en specialbyggd båt.
Hela konsumentköplagen kan du läsa på riksdagens webbplats

Vad räknas som fel på vara?

En vara är felaktig, bland annat om:

  • Den är trasig.
  • Den inte stämmer överens med vad du och konsumenten har avtalat om, till exempel vad gäller mängd eller kvalitet.
  • Du inte har upplyst konsumenten om detaljer om varan som du borde ha upplyst om.
  • Du har installerat varan och installationen är felaktig.
  • Den på något sätt avviker från vad konsumenten har haft anledning att räkna med.

Vid fel ska du reparera eller erbjuda en likvärdig vara

Om det är fel på en vara är du skyldig att i första hand reparera varan eller ge konsumenten en annan likvärdig vara. Konsumenten har rätt att hålla inne den del av betalningen som motsvarar felet. I andra hand kan du erbjuda konsumenten prisavdrag eller ersättning för att själv rätta till felet. Om felet är väsentligt kan konsumenten ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Om felet har orsakat skada har konsumenten rätt till ersättning.

Populärt innehåll