Konsulter löser bemanningen

Att hitta rätt personal för anställning eller tillfällig bemanning har blivit en allt viktigare del i ambitionen att bli en framgångsrik arbetsgivare, särskilt inom yrken med snabb kunskapsutveckling och höga kompetenskrav. Inom många branscher har det uppstått särskilda konsultföretag som nischar sig på hitta specialister för uthyrning eller anställning. Sedan några år finns de också inom optikbranschen.        

Text Micke Jaresand

Fram till mitten av 2010-talet fanns det visserligen ett antal frilansade optiker som kunde hoppa in i butiker med kort varsel i samband med sjukdom och annan planerad eller oplanerad frånvaro. Men branschen saknade en organisation arbetsgivarna kunde vända sig till för att få hjälp. Systemet byggde på personkännedom och egna kontakter.

2016 ändrades detta. Madeleine Olsson som jobbat nio år inom Smarteyes hoppade av för att starta Bright Optical, ett bemanningsföretag med inriktning på optikbranschen. Från starten bestod företaget av tre optiker men har växt snabbt och har idag ett 20-tal optiker anställda och omsätter cirka 20 miljoner kronor per år. Samtidigt har en handfull ytterligare bemanningsföretag som arbetar mot branschen startat.

För att hitta optiker som vill arbeta som konsulter så behöver man ständigt vara aktiv och berätta om konsult-
yrket och det gör vi bland annat genom våra sociala medier och att synas på mässor, berättar Madeleine Olsson.

– Min erfarenhet är att många optiker gillar variation, och det kan vi erbjuda. Vi bemannar både traditionella butiker och företag med mer klinisk inriktning, säger hon. Dels attraherar vi nya optiker i branschen. Många vill prova på olika saker och lära och se så mycket som möjligt innan de väljer bana. Dels kan det passa att arbeta som konsult när man till exempel haft några år i branschen, lämnat småbarnsåren bakom sig och känner att man vill ha lite ny energi i sitt yrke.

Jonas upphagen var en av de tre anställda optikerna när Bright Optical startade sin verksamhet för snart sex år sedan. Idag driver han tillsammans med en kollega företaget EyeKnow Sweden med 13 anställda optiker och som har en liknande affärsidé som sin förra arbetsgivare.

– Många upplever att det finns en brist på optiker, särskilt på sådana som har en magister eller en examen i klinisk optometri. Samtidigt har kedjorna behov av att expandera och öppna nya butiker. Ibland är det bråttom och det är inte alltid man har hunnit eller kunnat rekrytera den personal som krävs. Där kommer vi in i bilden, säger Jonas Upphagen.

Grundbulten för såväl Bright Optical som EyeKnow Sweden, liksom för hela bemannings- och rekryteringssektorn är personaluthyrning på lång eller kort sikt. Under pandemin, när efterfrågan på butikspersonal minskade expanderade EyeKnow Sweden sin utbildningsverksamhet.

– Vi hjälper ett flertal leverantörer att utbilda optiker på nya instrument. Det pågår en väldigt snabb teknisk utveckling med en, i princip konstant uppgradering av både hård- och mjukvara. Det finns också en ganska tydlig trend där optikerassistenterna, under överinseende av optikerna i högre grad gör själva refraktionen på kunderna. Det innebär att fler inom personalstyrkan måste lära sig hur instrumenten fungerar, säger Jonas Upphagen.