Klinisk konferens med fokus på myopi

Sedan 2013 har fackfolk från hela optikbranschen samlats på Specsavers årliga Clinical Conference för att få en inblick i framtiden för ögonhälsa. I år hålls konferensen i Köpenhamn den 5-6 oktober. Det går också bra att delta digitalt. 

Specsavers arrangerar varje år Clinical Conference som bidrag till det kontinuerligt lärande, kunskapsutbytande och den kollektiv expertis som bidrar till att höja kompetensnivån inom optikeryrket. 

En angelägen punkt årets agenda är en paneldiskussion om myopihantering. När och hur ska man sätta in åtgärder? Idag kan optiker erbjuda behandlingar till närsynta patienter. Korrekt hantering kan bidra till att reducera myopins utveckling över tid. Fyra experter inom området kommer att prata mer om den nordiska och globala förekomsten av närsynthet. De fördjupar sig inom behandlingsalternativ och hur man ser till dess effektivitet.

Två av talarna under konferensen: Garcia Rubio (tv) och Sara Morgan.

En annan intressant programpunkt är en paneldiskussion kring förebyggande vård inom optometrin. Tack vare dagens avancerade bildteknik och undersökningsmetoder kan optiker nu upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede – redan innan patienten upplever några symptom. Men med stor makt kommer stort ansvar. Är det okej att kolla efter sjukdomar om patienten inte har bett om det? Och hur kommunicerar vi en potentiellt upptäckt sjukdom? Lyssna på denna paneldiskussion och reflektera över vilken roll vi egentligen har inom förebyggande vård?

För att få en helhetsbild av innehållet på konferensen och anmäla sig kan man besöka denna länk: https://viewpoint.online/clinical-conference/

Att delta är kostnadsfritt.