Klinik med fokus på barnögon

Jessica Lindkvist leder teamet som jobbar med barnoptik på Synsams
nya klinik i butiken på Hötorget i Stockholm.

Barns ögon och syn har på senare tid varit en fokusfråga i branschen. Inte minst Pelsin Demirs doktorsavhandling om närsynthet bland barn har väckt uppmärksamhet. Ökande skärmtid, ensidigt närarbete, mindre utomhusvistelse och i många fall bristfälliga rutiner för synkontroller av barn i tidig skolålder lyfts fram som bidragande orsaker till att fler och fler barn drabbas av synproblem och att de upptäcks onödigt sent.

Text Micke Jaresand  |  Foto Wilhelm Jaresand

Ett bekymmer är att dagens regelverk inom hälso- och sjukvården inte tillåter att optiker får ordinera synhjälpmedel till barn under åtta år. Dessa måste, enligt reglerna, tillhandahållas av ögonläkare vilket kräver att patienten har en remiss. Många regioner har dessutom extremt långa väntetider till ögonsjukvården. I arbetet med att uppdatera den nuvarande optikerföreskriften är detta en fråga man från optikerhåll vill förändra.

Vid sidan av arbetet med ett förändrat regelverk finns det tydliga signaler i branschen på att man tar frågan om barn och barns syn på större allvar. Exempelvis var Specsavers med och finansierade Pelsin Demirs doktorsavhandling och fler kedjor kommunicerar på olika sätt vikten av barnens ögonhälsa.

En kedja som varit väldigt tydlig med sin satsning på barn är Synsam. Liksom andra optiker erbjuder man glasögon gratis inom ramen för regionernas glasögonbidrag.  För tre år sedan sjösatte man kampanjen ”Alla ska se”, ett erbjudande om kostnadsfria aktivitetsglasögon till barn mellan fem och tolv år med synfel.

Läs mer i tidningen.