Klart med ny optikerutbildning i Göteborg

Sverige har fått ytterligare en utbildningsplats för optiker. Hösten 2023 slår Linnéuniversitetet upp portarna upp till de nya lokalerna. Utbildningen kommer att förläggas till Göteborg. Runt 28 optiker per år räknar man med att kunna utbilda.

– Rent praktiskt rör det sig om en geografisk decentralisering av optikerprogrammet, som idag bedrivs i Kalmar, säger Ian Nicholls, dekan vid Linnéuniversitetet. Vi har stor erfarenhet av att tillhandahålla decentraliserad utbildning, inte minst inom vårdsektorn. 

Optikerprogrammet i Göteborg kommer att inledas till hösten 2023. Ansökningar kan göras under våren 2023 med sista ansökningsdag den 15 april.

På optikerprogrammet i Kalmar är man förstås oerhört glada över att kunna utbilda fler optiker.

– Det är fantastiskt, säger Peter Lewis som varit programansvarig sedan 2016 men i höst lämnar över stafettpinnen till Oskar Johansson. Peter Lewis kommer istället ansvara för att skriva en ny utbildningsplan och kursplaner som ska anpassas för att fungera tillsammans med programmets nya campus i Göteborg.

– När vi först väckte den här frågan och presenterade idén för universitetsledningen blev jag förvånad över vilket starkt stöd vi omedelbart fick, säger Peter Lewis. Både dekanen och rektorn ställde sig till hundra procent bakom förslaget att inrätta ett antal sattelitplatser i västra Sverige. Inte minst det väl utvecklade samarbete vi har med näringslivet, alltså hela optikbranschen bedömdes som en positiv faktor.

Optikbranschen, som länge uppmärksammat utmaningen med tillgång på optiker och verkat för fler utbildningsplatser för optiker, tog emot nyheten om LNU-s klartecken för den nya utbildningen med glada miner.

– Fler utbildningsplatser, inte minst i Västsverige, är något vi drivit under flera år och det känns naturligtvis fantastiskt att vi verkar komma i mål. Tillgången på optiker är en utmaning i hela landet, men region väst har haft extra tufft. Konkurrensen om studenterna är stor och det kanske inte är självklart för en göteborgare att flytta till Stockholm eller Kalmar. Den tröskeln kommer att sänkas nu när det finns en optikerutbildning i Västsverige, säger Fredrik Thunell, vd för Optikbranschen.

– LNU och Optikbranschen har haft ett nära samarbete kring det här projektet under ett par år och det har varit väldigt smidigt, med tydligt lösningsfokus. Antalet utbildningsplatser är en komplex fråga som hänger ihop med lärar- och utrustningsresurser. I branschen har vi under lång tid försökt hantera dessa utmaningar och det är väldigt glädjande att vi nått fram till en lösning som möjliggör att LNU kan gå vidare och förverkliga en optikerutbildning i Västsverige, säger Fredrik Thunell.

Micke Jaresand

Starkt stöd för ny utbildning

Rune Brautaset, ordförande Optikerförbundet:
”Jag är glad att det är en av de befintliga utbildningsanordnarna som står bakom den nya utbildningen i Västsverige. Sverige har inte tillräckligt många forskarutbildade lärare för att ytterligare en aktör skulle kunna starta en utbildning som garanterar den forskningsanknytning svensk universitets- och högskoleutbildning ska ha enligt dagens myndighetskrav.”

Eva Larsson, vd Synologen:
”Vi ställer oss positiva till ytterligare en optikerutbildning. Behovet av optiker är stort och de flesta har nog märkt att det inte är helt lätt att rekrytera även om det kan variera i olika delar av landet. Jag tror också att det är positivt att vi får en optikerutbildning i en annan del av Sverige så att upptagningsområdena breddas. Vi vet från andra utbildningar att studenterna, efter utbildningens slut, har en tendens att bli kvar i närheten av studieorterna så en utbildning i Göteborg ska förhoppningsvis borga för en bättre optikerförsörjning i Västsverige. Sammanfattningsvis kan jag bara se positiva effekter av den nya utbildningen och välkomnar ett välbehövligt tillskott av nya optiker.”

Roland Olsson, vd Synoptik:
”Självklart är detta bra, och något som vi i Optikbranschen drivit i flera år, och till slut fått LNU att nappa på med ett externt campus. Göteborgs- och västkustområdet har svår optikerbrist trots att det är en stor stad. För en studiesugen Göteborgare finns det efter gymnasiet massor av alternativa universitetsutbildningar på hemmaplan, men för att bli optiker måste man flytta till Kalmar eller Stockholm. Med den mängd alternativ som finns på hemmaplan väljer man bort optikerutbildningen.En utbildning i Göteborg kommer att bidra till bättre tillgänglighet till undersökningar för göteborgarna.”

Marita Bertilson, vd Specsavers Sverige
”Vi är väldigt glada över att få en ny optikerutbildning i Göteborg. Med tanke på rådande optikerbrist i hela landet och framför allt i Göteborg så ser vi fram emot att fler får möjlighet att utbilda sig. Och med en åldrande och ökande befolkning så ser vi att behovet av optiker kommer fortsätta.”