Under 2014-2015 genomförde med. dr Fredrik Källmark vid Karolinska Institutet  en studie på drygt 1500 personer i åldern 45-75 år.

Syftet med denna studie var att undersöka hur synen förändras med stigande ålder.  Studien besvarade fyra frågeställningar, utformade för att ta reda på hur synfunktionerna, viktiga för trafiksäkerheten, förändras med åldern.

  • Hur förändras synskärpan med åldern?
  • Hur förändras synfältet med åldern?
  • Hur förändras kontrastseendet med åldern?
  • Hur förändras bländningskänsligheten med åldern?

Den sammantagna slutsatsen av denna undersökning blev – i likhet med många andra internationella tidigare studier – att flera av våra vitala synfunktioner förändras med stigande ålder och till den grad att det kan bidra till en risk i trafiken.  Av detta skäl förtjänar dessa resultat att uppmärksammas i samband med diskussioner om hur det framtida regelverket bör se ut för synprövning för bibehållande av körkort efter 55 års ålder, en ålder då flertalet av de undersökta synfunktionerna signifikant förändras. Detta för att kunna öka säkerheten för alla som vistas i trafiken och fortsätta strävan efter nollvisionen av trafikskadade.

Läs hela rapporten HÄR

Populärt innehåll