Grön linje i Stenungsund

Stenungsundsborna möttes i början av oktober av en ovanlig syn – en flera hundra meter lång grön linje som löper inne på Stenungstorg centrum. Linjen tar omvägar runt hinder som en synskadad kan möta i vardagen. Syftet: att rikta uppmärksamhet mot Synlinjen, en jourhjälp som synskadade kan vända sig till med utmaningar och problem i vardagen. Samma dag genomfördes även World Sight Day över hela världen och som Ögats dag på Folkets hus i Stenungsund med fokus på ögonhälsa.

– Med den gröna linjen vill vi påminna om att vardagen för människor med synnedsättning kan vara fylld av utmaningar, säger Camilla Svensson, ombudsman, SRF Synskadades Riksförbund Bohuslän.

Synskadades Riksförbund (SRF) är landets företrädare för personer med synnedsättning. 2020 startade de Synlinjen, en stödlinje som ger råd och hjälp i alla frågor som rör synnedsättningar. Synlinjens rådgivare har egen erfarenhet av att leva med en synnedsättning, och svarar på en mängd olika slags frågor via telefon eller e-post om till exempel rehabilitering, arbete, studier, hjälpmedel, rättigheter och annat. En viktig verksamhet, som samtidigt bedrivs med knappa resurser.

För att uppmärksamma det viktiga arbete som Synlinjen gör hade SRF i samarbete med optikkedjan Specsavers butik i Stenungsund dragit den grön linjen som slingrar sig i inne på Stenungstorg centrum.

– Vår gröna linje är en påminnelse om att för personer med synnedsättning är vardagen full av stora och små utmaningar. Att läsa på en skärm eller i kontakter med myndigheter är sådana exempel. Där gör Synlinjen ett fantastiskt arbete och med den här aktiviteten vill vi bidra till att öka kännedomen om att den finns och är viktig, säger Karolin Hellerstedt, optiker och delägare, Specsavers Stenungsund.