Endagslins återkallas

Efter rekommendation från Läkemedelsverket återkallar Johnson & Johnson Vision Care endagslinsen 1-Day Acuvue Moist for Astigmatism efter att främmande partiklar hittats på kontaktlinsens yta eller i blisterförpackningens vätska. Användare uppmanas sluta använda produkten.

Återkallandet gäller följande tillverkningsserier; 395749, 395750 och 395751. Serietillverkningsnumret (Lot) finns på förpackningen och på varje enskild förpackad lins.

De främmande partiklar som hittats riskerar att ge ögonirritation och att nöta på hornhinnan. Läkemedelsverket har inte fått in några rapporter om skador till följd av användning av linserna, men rekommenderar alla användare att sluta använda produkten.

Konsumenter som upplever problem vid användning av kontaktlinser uppmanas att kontakta vården.