Digitala Optometridagar

Optometridagarna 2021 kommer att hållas i ett digitalt format. Styrelsen för Optikerförbundet hänvisar till det rådande läget med coronaepidemin och skriver i mejl till medlemmarna:

”Covid-19 pandemin satte stopp för Optometridagarna 2020 och med rådande omständigheter med oklart smittspridningsläge är det svårt, och oansvarigt, att planera för fysiska Optometridagar våren 2021.

Styrelsen har därför beslutat att Optometridagarna 2021, kommer genomföras digitalt. Vi kommer ha två dagar med föreläsningar och interaktiv aktivitet där vi alla har möjlighet att förkovra oss inom olika teman.

Vi jobbar nu med att anpassa programmet så att det passar ett digitalt format och kommer gå ut med ett detaljerat program så fort vi har det klart.”

De digitala Optometridagarna kommer äga rum helgen den 13-14 mars och inbjudan kommer att skickas ut under november och december.