Deltagarrekord på Optometridagarna

Äntligen dags för ett fysiskt möte. Det märktes att de rekordmånga deltagarna, 740 stycken tyckte det var roligt att ses i levande livet vid årets Optometridagar. Därför var också stämningen som vilade över sessionerna i Stora salen och utställningshallen på Örebro Conventum ovanligt positiv och kollegial.

Programmet var – som brukligt – en mix av teoretiskt, kliniskt och praktiskt med fokus på dagsaktuella ämnen:

– Vårt yrkesområde är brett och våra medlemmars intressen skiljer sig åt; därför är det alltid en utmaning att sätta ihop ett program som passar så många som möjligt, säger Rune Brautaset, professor på Karolinska Institutet, tillika ordförande i Optikerförbundet. Men precis som tidigare år försöker vi få till ett program som täcker så många aspekter som möjligt av optometrin!

En röd tråd genom hela mötet var samarbetet med ögonsjukvården – från klinisk kunskap om hälsa och patologi ända ner på cellnivå, till riktlinjer för remisser och kommunikation i undersökningsrummet. Nyckelorden är kunskap, utbildning och samordning – en process som kräver stor insats från alla parter. Inte minst måste man skapa bryggor mellan olika yrkeskulturer och tänkesätt, och synliggöra varandras kunskaper och färdigheter.

Några av de mest populära programpunkterna var de som handlade om hur synen kan påverkas av en covid-infektion. Många deltagare var också intresserade av det så kallade CLEAR-projektet där en internationell grupp försöker sammanfatta all forskning kring kontaktlinser i ett enda kunskapsunderlag. En föreläsning som fascinerade var den om LHON (hereditär optikusneuropati); här gavs åhörarna inblick i de ärftliga sjukdomar som drabbar olika celltypers mitokondrier. 

Peter Karvik, leg. optiker från Lidköping, och professor James Wolffsohn från
Aston University i Birmingham höll i temat Främre segment – kontaktlinser.

En av de internationella föreläsargästerna var professor James Wolffsohn från Aston University i Birmingham. Han är bland annat engagerad i stora översiktsstudier om ögontorrhet och kliniska aspekter på kontaktlinser. Wolffsohn talade om evidensbaserad praktik och om varför den är nödvändig för att man ska kunna betjäna sina kunder och patienter på bästa sätt. 

– Det var fantastiskt att se så många entusiastiska utövare som var ivriga att lära sig mer och att nätverka, säger James Wolffsohn. Att yrkespersoner ges möjlighet att diskutera och ge kritisk feedback är en förutsättning för god klinisk praktik; därför är konferenser som Optometridagarna ytterst viktiga, inte minst eftersom många förändringar äger rum när det gäller den kliniska praktiken. 

Rune Brautaset, ordförande för Optikerförbundet och professor på Karolinska
Institutet, välkomnar alla till Örebro..

Rune Brautaset och kollegerna kan vara stolta över en välplanerad konferens med värdefullt innehåll och givande mingel. Men de vilar knappast på lagrarna, utan funderar mest på hur de ska kunna toppa sitt eget arrangemang:

– När Optometridagarna kommer igång på allvar så tappar jag fort fokus på de aktuella dagarna och börjar jobba på nästa års konferens. Till nästa år kommer vi antagligen att behöva köra parallella sessioner för att fler ska få ut så mycket som möjligt av evenemanget.

Karin Landgren, optiker och forskare vid Lunds universitet, föreläste om Shared-care glaukom.