Dags igen för synbesiktning

För femtonde året i rad genomför Synoptik och Bilprovningen Synbesiktningen som är Sveriges största syntest för bilförare. Idag, torsdagen den 12 oktober, i samband med Världssyndagen, är bilister välkomna till 27 av Bilprovningens stationer runtom i landet där de erbjuds att testa synen kostnadsfritt av Synoptik på plats.

De senaste fjorton åren har Synbesiktningen visat att var tionde bilförare (motsvarande närmare 700 000 enligt 2022 års siffror) kör med så kallad olaglig syn. Det innebär att synskärpan är så dålig att föraren inte skulle få ta körkort utan att korrigera synen med glasögon eller linser. I praktiken ser föraren oskarpt redan på två meters avstånd och utgör därför en direkt trafikfara. Trots detta har ännu inget gjorts åt problemet och siffrorna förväntas därför att vara alarmerande även i år.

Torsdagen den 12 oktober kommer flera tusen förare att erbjudas att testa sin syn av Synoptik samtidigt som fordonet besiktas hos Bilprovningen.

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull körning och vikten av att synas i trafiken. Under fjorton år har närmare 35 000 syntester genomförts. Resultatet visar att omkring tio procent av förarna har en syn som inte skulle klara lämplighetsintyget för körkort utan att korrigera synskärpan med synhjälpmedel, personen ser oskarp redan på två meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest.