Corona sänkte optikförsäljning

Optikbranschen har, som många andra branscher fått känna av de ekonomiska konsekvenserna av den pågående coronapandemin. Under årets första sex månader sjönk värdet av den totala försäljningen i branschen med närmare 10 procent jämfört med samma period föregående år.

Minskningen är generell över samtliga produktgrupper men inte särskilt förvånande är den störst inom området synundersökningar. Uppmaningar till allmänheten om social distansering och att frivilligt avstå eller skjuta upp besök i exempelvis butiker eller vårdcentraler avspeglas i statistiken. Antalet synundersökningar minskade med knappt 19 procent under januari till juni 2020, jämfört med 2019. Jämför man enbart juni mot juni är minskningen ännu större, nästan 25 procent.

Ser man till försäljningen månad för månad är april är den månad där nedgången är som allra tydligast med en total försäljningsminskning på över 25 procent, vilket ganska väl speglar stämningen i samhället under den tidsperioden.

– Jag skulle beskriva utvecklingen som en v-kurva. I början, när oron för att pandemin skulle bli väldigt omfattande sjönk försäljningen kraftigt, men under sommaren ser vi en återhämtning, säger Fredrik Thunell, vd på Optikbranschen. Kunderna behöver våra produkter oavsett så jag tror mer det handlar om att man skjutit upp sina besök och inköp.

Det verkar också vara relativt stora regionala skillnader i hur pandemin påverkat försäljningen.

– De områden som tagit mest stryk är storstädernas innerstadskärnor. Exempelvis Stockholm var ju som en spökstad under en ganska lång period, särskilt de områden med många kontor och butiker och med få bostäder var i princip öde. På mindre orter och på landsbygden verkar effekten av pandemin inte ha slagit lika hårt, säger Fredrik Thunell.

Inom andra branscher har pandemin haft en motsatt effekt. Exempelvis har bygghandeln fått ett rejält uppsving när folk inte kunnat resa och istället valt att ägna sig åt olika hemmafixningsprojekt. Även dagligvaruhandeln har haft ett uppsving. ICA ökade sin försäljning med över 7 procent under januari till augusti jämfört med samma period föregående år.