Categories for Förstasidan nyhet 3

Hemställan om gemensam utbildningsplan

november 22, 2018 10:21 f m Published by Leave your thoughts

Arbetet i en optikbutik består av så mycket mer än det som optikern gör. Här har den icke-legitimerade personalen en viktig roll att fylla. I takt med att antalet utbildningar breddas har branschen identifierat ett behov av en gemensam kursplan för de olika utbildningarna, i syfte att tydliggöra de examinerades kompetens för arbetsgivarna, vilket bedöms leda till förbättrade möjligheter till anställning efter examen.