Synbesiktningen 2021

1,4 miljoner bilförare upplever att de ser sämre i mörker

Mörker och luriga väderförhållanden gör det svårare att se och köra. Synbesiktningen 2021 visar att  1,4 miljoner bilförare upplever att de ser sämre i mörker.

Detta tillsammans med statistik från Bilprovningen som pekar på att upp till en halv miljon personbilar kan ha bristande belysning gör att riskerna i trafiken ökar, särskilt under storhelger med mycket trafik på vägarna.

– Det finns många saker att tänka på för att öka säkerheten i trafiken. Men grunden är att se till att förare och fordon är i bästa möjliga kondition. Synbesiktningen 2021 visar att så många som cirka 670 000 bilister i Sverige har en olaglig syn, vilket innebär att man inte uppfyller de lagstadgade kraven för att ta körkort. Dessutom upplever 1,4 miljoner bilförare att de ser sämre i mörker. Synen försämras gradvis och det är svårt att själv upptäcka synförsämringar. Därför rekommenderar vi alltid att kontrollera synen vartannat år, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2021

  • 10 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
  • 97 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert.
  • 89 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare.
  • 73 procent tycker det är svårt eller mycket svårt att se fotgängare i mörker som inte bär reflex.

Synbesiktningen 2021 genomfördes under perioden 5–31 oktober. 1 666 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 059 bilister gjorde ett syntest.

För statistik och analys läs faktasida här: www.synoptik.se/synbesiktningen