Assistenter utför synundersökningar

Specsavers nya butik i Kristianstad är utrustad med högteknologisk utrustning och lanseras som en innovation för hela optikbranschen. Enligt kedjan innebär det att man kan erbjuda fler synundersökningar och korta köerna med bibehållen kvalitet. 

Text Micke Jaresand

– Konceptet är helt nytt för optikkedjan Specsavers och hela optikbranschen. Det är väldigt spännande att vara pionjär, säger Linus Johansson, optiker som tillsammans med sin delägarpartner Håkan Johansson öppnar den nya butiken.

Optikern Linus Johansson och Håkan Johansson driver sedan tidigare Specsavers butik i Kristianstad. De öppnar nu en helt ny butik. Ägarparet utlovar en innovation i optikbranschen: ett helt nytt butikskoncept, den första i sitt slag i landet. Utrustad med den allra senaste inom högteknologisk mätutrustning, som gör att även de kliniska assistenterna i butikerna kan göra många av de nödvändiga mätningarna. Syftet sägs vara att optimera optikernas arbetsinsats.

– Kvaliteten i bedömningen av eventuell åtgärdsplan för kunden blir också bättre, den nya utrustningen ger mig som optiker mer data och jag får en bredare bild av kundens behov, och vi kommer att hinna hjälpa fler, säger Linus Johansson, som öppnar den nya butiken i C4 Shopping i Kristianstad.

Det nya butikskonceptet ska alltså avlasta optikern, som i sin tur ska kunna hjälpa fler kunder, då den moderna utrustningen effektiviserar hanteringen av kundernas undersökningar. Linus Johansson drar parallellen till röntgenundersökning, en läkare behöver inte vara med vid själva röntgentillfället däremot vid analysen av röntgenplåtarna.

– Ett ökat tryck i sjukvården har lett till långa köer. Att kliniska assistenter kan utföra flera av de nödvändiga mätningarna som optikerna använder sig av i synundersökningar går alldeles utmärkt. Jag tror att detta ligger rätt i tiden, jag som optiker kommer att hinna hjälpa fler kunder och det tycker jag är en viktig poäng. Vi kommer att kunna hantera ett större kundflöde, och därmed hjälpa kunder på ett annat sätt.  Man frigör tid för optikern så att de ska kunna göra mer avancerade och djupdykande undersökningar av kundens synhälsa. 

Det nya konceptet ökar också närheten till kunder genom att det gör det möjligt för Specsavers att öppna på fler platser, och mindre orter. Nytt är också möjligheten att glasögon kan skickas hem till kunden i stället för att gå och hämta dem i butiken. Det nya butikskonceptet kommer att rullas ut de kommande åren i hela landet.