Ny assistentutbildning på distans

Sveriges två optikerassistentutbildningar har sedan i höstas sällskap av en tredje som erbjuder utbildningen på distans. Bakom den nya assistentutbildningen ligger TUC Yrkeshögskola, en av landets största anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. 

Text Jonas Upphagen

Utbildningen leds av Charlotta Larsson som, bland annat har mångårig erfarenhet som butikssäljare i optikbranschen. Optik träffade henne för att få reda på mer om utbildningen.

Idag finns redan en optikerassistentutbildning i Norrtälje och Uppsala. Behövs det verkligen en till Optikerassistentutbildning? 
– Absolut, särskilt för dem som inte har möjlighet att gå en platsbunden utbildning. Eftersom denna läses på distans är den tillgänglig för alla, oavsett var i Sverige man bor. Optikbranschens kartläggning över efterfrågan och tillgång på optiker visar att behovet av optikerns tjänster ökar, liksom antalet nyetableringar. Vidare väljer ögonmottagningar att rekrytera optiker för att avlasta ögonläkare. Den upplevda bristen på optiker ökar behovet av välutbildade säljare. En välutbildad  assistent kan avlasta optikern genom att utföra exempelvis registrering, för- och efterkontroller.  Detta frigör tid för optikern i undersökningsrummet och möjliggör en ökad kundgenomströmning. Samtidigt innebär det ställs allt högre krav på utbildning och förkunskaper för att kunna arbeta som säljare i en optikbutik, säger Charlotta. 

– Utbildningen är utformad för att motsvara arbetsmarknadens behov. Därför är alla kursplaner framtagna i nära samarbete med flera representanter från branschen, för att säkerställa att innehållet i utbildningen speglar det som efterfrågas. De företag som har medverkat i framtagandet av utbildningsinnehållet har tillsammans med TUC haft en värdefull möjlighet att säkerställa en bra framtida kompetensförsörjning. Utbildningens upplägg gör det också därför möjligt för våra studerande att gå in i yrkesrollen direkt efter avslutade studier.

Du som är utbildningsansvarig, vad är din bakgrund? Har du någon erfarenhet av optikbranschen sedan tidigare?
– Jag började 1994 på Direkt Optik och var med där tills det lades ner i augusti 2000. Butiken finns nu på nytt igen i Jönköping. Efter denna erfarenhet började jag som butikssäljare på Synsam och valde att avsluta min anställning där 2016 då jag var sugen på att arbeta mer administrativt. 

Vem ligger bakom denna utbildning?
– TUC Yrkeshögskola är en av landets största anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. På TUC arbetar vi professionellt och målinriktat på att höja individens värde på arbetsmarknaden – och lika hårt för att tillgodose samhällets behov av kvalificerad arbetskraft. Såväl arbetsgivare som studerande får exakt den kompetens de behöver. Med kortast möjliga startsträcka. Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med arbetslivet anordna yrkeshögskoleutbildningar, YH. Tillsammans arbetar vi fram nya utbildningsidéer formade efter deras kompetensbehov, oavsett om det gäller beprövade yrkesroller eller helt nya framsprungna ur ny teknik eller nya kompetensbehov. Att våra utbildningar verkligen leder till jobb visar också statistiken – merparten av de som avslutar en utbildning hos oss, har jobb inom det område de är utbildade inom, sex månader efter examen.

Hur lång är utbildningen och vart ligger studieorten?
–40 veckor 200 YH-poäng och utbildningen sker på distans med vissa fysiska träffar hos oss i Huskvarna.

Hur många studerande har sökt och hur många tar ni in?
– Vi har haft 346 sökande till 30 platser i år.

Hur många år har ni fått godkänt för att bedriva utbildningen?
– Vi har i dagsläget fått beviljat att starta två utbildningsomgångar. Hösten -20 och hösten -21.

Hur är utbildningen upplagd?
– Till varje kurs finns en studiehandledning som omfattar hela kursens upplägg. Studiehandledningen är till hjälp för att du själv ska kunna planera distansstudierna under kursen. Ett digitalt mötesrum används där de studerande kan ta del av korta, direktsända föreläsningar, direktsänd handledning samt delta i frågestunder både med föreläsare och klasskamrater. För att den studerande ska ha fri och flexibel tillgång till undervisning läggs allt material upp på lärplattformen, där finns även diskussionsforum och chatt. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även träffar i Huskvarna. Varje träff pågår mellan en till tre dagar per tillfälle. Träffarna fokuserar på diskussioner, grupparbeten samt praktiska övningar och innehåller även föreläsningar, redovisningar och examination.  Praktik ingår med elva veckor under utbildningen, uppdelat på två omgångar. Som studerande får du inblick i yrket och som företagare får du en välkommen extra resurs. Som bonus kan företagaren stämma av personkemin och se om de är värt att satsa på en framtida anställning. Första praktiken fokuserar på produkter, hygienkrav, enklare reparationer, hantering av instrument, tidsbokning, glasögonmode, justering av bågar och verkstad. Under den andra perioden fokuserar man på säljadministration, inköp, säljsamtal, merförsäljning, skyltning, säljprocessen, kassahantering och behovsanalys. 

Vad anser du är de största fördelarna med att lägga utbildningen på distans?
– En distansutbildning kan passa den som är bunden till en särskild ort på grund av exempelvis arbete eller familj, eller som vill förfoga över din tid i så stor utsträckning som möjligt. Man ansvarar själv för sin studietid och det gäller att ha disciplin. Du väljer när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för möten, tentor, uppgifter, etc.

Vilka är de största utmaningarna med att driva utbildningen på distans?
– Den stora utmaningen för den studerande är att ha självdisciplinen att studera på egen hand. Många tror också att man kan arbeta samtidigt eftersom det är distansstudier, men det är inte riktigt sant. Detta är en heltidsutbildning som kräver 40 studietimmar i veckan.

En del branschfolk kan säkert hävda att det kan vara svårt att genomföra en distansutbildning till ett yrke som är väldigt praktiskt, vad har du för kommentar på det?

– Jag kan förstå att en del tänker så. Men utbildningen som främst sker på distans innehåller, som sagt, också träffar på plats hos oss i Jönköping. Vi får heller inte den praktik som de studerande har. Vi har andra praktiska utbildningar på distans såsom tandsköterska och medicinsk fotterapeut och de fungerar utmärkt med det upplägget.   n