Snabb utveckling för digital ögonvård

– Tekniken bits inte. Hur ofta är du rädd för din mobiltelefon? Den frågan ställer Marianne Larsson, direktör för Healthtech Innovation Skåne, när hon inleder 2020 års helt digitala upplaga av Specsavers Clinical Conference med e-hälsa som tema. 

Text Micke Jaresand

Under tre förmiddagar i början av oktober fick deltagarna ta del av den senaste utvecklingen inom digital ögonhälsa. Mycket handlar om möjligheterna med bättre digitala bilder, men apparna som erbjuder test av synen kan ännu inte ersätta en vanlig synundersökning. 

– Du kommer att kunna ta egna bilder av dina ögon med din mobiltelefon och skicka bilderna för undersökning oavsett var du är. Utrustningen för detta blir billigare och billigare, säger Marianne Larsson. 

Michael Mrochen är doktor i teoretisk medicin och entreprenör inom ögonvårdsbranschen. Han kommer från Schweiz och talar om hur det i framtiden kan finnas maskiner i köpcentrum som fotograferar ögat. 

– Där får man besked om man behöver gå till en ögonspecialist eller inte, säger han i sitt seminarium. 

Han ser också en framtid där människor har screeningutrustning hemma. Ögonvårdens uppgift blir då att tolka data och förstå data.

– Framtiden består av bättre flöden av data och färre undersökningar. Nu behöver vi samarbeta mellan ögonläkare och optiker, säger han. 

För hur mycket tekniken än utvecklas kommer behovet av fysisk ögonvård att bestå. Detta beror bland annat på att vi lever allt längre.

– Du kommer att få grå starr om du lever tillräckligt länge, säger Arthur Cummings, ögonläkare och medicinsk chef för irländska Wellington Eye Clinic.

Men tekniken gör att ögonspecialister och optiker i framtiden kommer att kunna ägna mer tid åt de patienter som behöver specialistvård, spår flera talare under konferensen.

Det är coronapandemin som gör att årets upplaga av Specsavers Clinical Conference är digital. I stället för att deltagarna samlas på samma ställe under en dag är konferensens seminarium om digital ögonhälsa utspridd på tre förmiddagar i rad. 

– Coronapandemin är den perfekta stormen för att digitalisera vården. Hälsoteknik kommer att förändra hälsovården totalt. Den kommer att ge människor makt, säger Marianne Larsson.

För henne ger den digitala tekniken möjligheter att korta dagens långa köer till ögonvården. En orsak till det är att det blir enklare att förebygga ohälsa. Som exempel tar hon diabetiker som i framtiden enklare kan ta hand om sin egen hälsa med rätt utrustning. Ett annat sätt är att patienten kan göra egna undersökningar hemma och skicka bilder till kliniken. 

Arthur Cummings och Michael Mrochen är inne på samma sak. De menar att ögonvården har blivit bättre och mer individuellt anpassad tack vare insamlad klinisk data.

– Varje kirurg i projektet registrerar data över genomförda operationer. Det handlar om 100 000-tals patienters data som analyseras för att förbättra kommande behandlingar, säger Michael Mrochen. 

Tack vare databearbetningen av den samlade erfarenheten av dessa ögonoperationer är det i dag möjligt att anpassa den inopererade linsens styrka, vid exempelvis en starroperation.

På Michael Mrochens ena glasögonbåge sitter en liten kamera som är riktad framåt. 

– Kameran tar reda på hur jag använder min syn och samlar in data om det, säger han.

Kameran gör en objektiv bedömning av på vilket sätt en patient använder sin syn. För en patient kan informationen från en sådan kamera bli viktig när det ska bestämmas vilken lins som ska opereras in i ögat eller vilka kontaktlinser som passar bäst. 

– Patientens egen bedömning av hur den använder sin syn är inte objektiv, säger Michael Mrochen. 

Jon V. B. Gjelle, MSc optometrist, är optiker och jobbar som Clinical Talent Manager på Specsavers. På sitt seminarium går han igenom de appar som är tillgängliga i dag för att göra egna synundersökningar eller färgseendetester med hjälp av sin mobiltelefon. Han höjer ett varningens finger för samtliga appar som han går igenom. 

– Detta är inte en app som du ska använda med patienter, säger han om ett färgseendetest. 

Andra appar får också mer positiva omdömen. 

– Detta är en bra app för optikerstudenter, säger han om en app för synundersökning. 

Appen för att testa om man har torra ögon är han mer positiv till. 

– Patienten kan göra detta test först. Sedan kan du diskutera resultatet med patienten, säger han.

Hans råd till optiker är att ha en plan för vilka patienter som ska använda vilka appar innan man implementerar apparna i verksamheten på den egna mottagningen.

– Mobiltester passar inte alla. Du behöver känna din patient bra innan du ger rådet att använda digitala tester i en app, säger Jon V. B. Gjelle.    

Han menar att apparna ännu inte är fullt utvecklade. Ett exempel på det är att mobilskärmens förmåga att återge färger kan variera mellan mobiltelefoner av samma modell. 

– Färgseendetester är kuriosa för mig, säger han. Men han tillägger att utvecklingen vad det gäller ansiktsigenkänning och kameror går snabbt och att apparna ger kunderna tillgång till vård på sina egna villkor. 

När coronapandemin kom gick många läkare i Norge snabbt över till att träffa sina patienter i videosamtal. Om detta berättar Svein Williassen, vd för företaget Confrere, som tagit fram en videosamtalstjänst som uppfyller vårdens krav på integritet. 

– Videosamtal är mer effektivt för både läkare och patienter, säger han. Ett patientbesök som tar 15 minuter på kliniken tar fem minuter med ett videosamtal, men han betonar att allt inte går att undersöka över videosamtal.

En fördel som han ser med videosamtal är att det blir möjligt att träffa patienter som bor långt borta. Det blir också möjligt för optiker eller ögonspecialister att jobba från olika platser. 

Samtliga seminarier finns att s på Specsavers community Viewpoint Online https://viewpoint.online/. Viewpoint är en förlängning av Clinical Conference och som pågår året runt.

5 digitala trender inom dagens ögonhälsa

1. Digital analys av genomförda ögonoperationer gör det möjligt att i ännu större utsträckning individanpassa nya operationer.
2. Objektiv insamling av användning av synen med digital kamera för att individanpassa linser och kontaktlinser.
3. Enklare syntester i mobilen.
4. Effektiva patientkontakter med videosamtal.
5. Allt fler ögonsjukdomar upptäcks tidigare med hjälp av bättre kameror och bearbetning av digitala bilder.

5 digitala möjligheter inom ögonhälsa i framtiden

1. Screeningutrustning som gör det enkelt att göra enklare syntester utan att besöka en optiker eller ögonläkare.
2. Vårdpersonal får göra mer av det som de är utbildade till att göra.
3. När patienten gör sin egen screening med hjälp av mobilen som analyseras digitalt avlastas vården.
4. Fullvärdiga synundersökningar i mobilen.
5. Digital utrustning hjälper människor att hålla sig friska.