Avgångsstudenter fick hjälp av kedjorna

De avslutande månaderna för optikerprogrammen på KI liknade inga man tidigare upplevt. I ett slag förändrades förutsättningarna för att bedriva undervisning när coronaviruset tvingade fram stängning av skolan.

Marika Wahlberg Ramsay, programdirektor optikerprogrammen på KI tycker dock att man klarat utmaningen bra.
Att man tvingats använda digitala kanaler för undervisningen kan dessutom på sikt visa sig vara en tillgång. Vissa problem kring praktikperioderna löstes med hjälp av tjänstvilliga optikkedjor.

På vilket sätt har utbildningen påverkats av coronakrisen, har ni exempel kunnat hålla tillräckligt hög nivå på kurserna så de studenter som går sista året får sina examen?
Den har givetvis haft en stor påverkan men vi har kunnat genomför samtliga planerade moment genom att använda digital undervisningsformer samt minimera gruppstorlekar vid kliniska moment. Självklart har detta varit utmanade för både studenter och lärare men det finns också många positiva sidor. Vi ser nu att vi har nya verktyg och möjligheter i planeringen av vår fortsatta undervisning.

Har praktikperioder, eller de undersökningar som brukar göras på skolan påverkats?
Minimalt, vi har haft fler avbokade patienter än vad vi vanligtvis har. Inte så förvånade då de flesta som kommer till oss är 65 år eller äldre. Samtidigt har de som valt att behålla sin tid i många fall haft ett stort vårdbehov och ovanligt stor andel av patienterna har blivit remitterade för fortsatt utredning. Vi tror att det kan vara en konsekvens av att annan vård blivit mindre tillgänglig. Det kan även förklaras med att vi varit mycket restriktiva med att boka in äldre personer och enkom tagit emot de som har en alarmerande anamnes.  Vad gäller praktikperioderna så har vi upplevt att det varit svårare för studenter att få praktik under de två veckor som vi brukar ha. Dock har alla kedjor varit behjälpliga med att försöka lösa detta så att avgångsstudenter ska kunna nå målen.  

Hur blir det med examensfestligheterna? Kommer de att genomföras som planerat?
Vi följer universitetets och Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och kommer, som det ser ut inte att ha några festligheter i dagsläget. Avgångsstudenterna känner förståeligt nog besvikelse och tycker att det är tråkigt. Vi har haft en dialog med dem om möjligheten att fira längre fram. Vad gäller examinationsceremonin pågår ännu diskussioner om hur vi ska göra.

Hur ser ansökningsläget ut inför kommande terminsstart?
Optikerprogrammet och magisterprogrammet förväntas ha liknande söktryck som vi haft tidigare år.

MICKE JARESAND