Först med 3D-printade glas

Det nederländska företaget Luxexcel var först i världen med att 3D-printa glasögonlinser med styrka. Nu vill man slå en brygga mellan det etablerade och det visionära, och visa vägen mot nya tekniska möjligheter. OPTIK besökte deras labb i Turnhout, Belgien.

Text Olle Bergman  |  Foto Irina Yereyomina

Egentligen tog det här reportaget sin början redan för ett år sedan, närmare bestämt på den stora branschmässan MIDO i Milano. En kulen februarihelg 2018 drev jag omkring i den stimmiga labyrinten av myllrande montrar där branschens jättar höll till. Ska jag vara ärlig tyckte jag nog att det mesta var ganska förutsägbart: det var väldigt mycket inkrementell produktutveckling (när etablerad teknik befästs genom små förbättringar) och tillämpning av ”vi kan också”-principen.

Men plötsligt befann jag mig i en sidogränd och stod på heltäckningsmattan hos ett företag jag aldrig hört talas om: Luxexcel. Loggan i soligt orange skvallrade om att det var ett nederländskt företag. Att skyltarna nämnde ”3D” gjorde först inget speciellt intryck på mig; det var ju ett av mässans vanligaste modeord. Men så föll min blick på de små glasmontrar som stod uppradade i deras utställning. Sakta började jag förstå att det här företaget var värt att titta närmare på. 

För när Luxexcel pratar om 3D handlar det varken om virtuell utprovning eller 3D-printade bågar – det handlar om att 3D-printa själva glasen.  Glöm hantering och slipning av gjutna grundglas – här växer linserna fram i form av ett intensivt regn av polymerdroppar som koagulerar under inverkan av UV-strålning. Eftersom varje droppe har en volym på en pikoliter (10–12 liter) kan slutresultatet anta vilken form som helst. Ytan på den färdiga linsen – som byggs upp av ungefär en miljard droppar – blir så jämn att någon slipning inte behövs.

I de små glasmontrarna på MIDO visade företaget upp sina showcases. I dessa projekt demonstreras olika möjligheter som skapats genom 3D-tekniken – allt från enkla utsmyckningar till helt nya teknikkoncept. Den som tar sig tid att studera de här projekten (som finns på deras webbplats) inser snabbt att Luxexcel kan få en avgörande roll i branschen. Då talar vi dels om själva produktionen och tillhörande logistik, dels om utvecklingen av glasögon till en personlig teknikplattform som fungerar tillsammans med smartmobiler. Att bygga in exempelvis sensorer eller flytande kristaller i glasögon ”med fönsterglas” är en sak, men att göra det i glasögon med styrka är en helt annan utmaning.

Nu, ett år senare, befinner jag mig i Turnhout i norra Belgien, bara en knapp mil från gränsen till Nederländerna. Här ligger Open Manufacturing Campus – en företagsby som drivs av bland annat teknikjätten Philips. Här får uppstickarföretag inom high-tech och life science utrymme och stöd för att påbörja och utveckla sin tillverkning. Trots att Luxexcel föddes i Eindhoven är det här i Belgien man idag utvecklar sin teknik, inte minst när det gäller produktion och logistik. Ett tredje kontor finns i USA, där man har en liten produktionsanläggning.

Den som tar emot mig är Eva Flipse, marknadskommunikatör från kontoret i Eindhoven. Hon har jobbat på företaget i drygt fyra år och trivs i den multiprofessionella miljön som samlat yrkespersoner med olika bakgrunder, erfarenhet och synsätt.

– Allt här går i ett högt tempo och därför känns det som om man utvecklas varje dag, säger hon och berättar att nästa stora uppgift är den väldiga branschmässan Vision Expo East 2019 i New York i mars.

Tillsammans studerar vi den stora 3D-printern som utgör företagets europeiska hjärta. Processen som äger rum bakom glasrutan verkar så enkel – det är som om linserna växer fram ur tomma intet, utan buller eller damm. Under en timmes tid kan maskinen parallellt producera fyra linser. 

I rummet bredvid står glasmontrarna som jag såg på MIDO. I en ligger glas med dekorativa mönster, i en annan reglerbara solglasögon med flytande kristaller, i en tredje AR-glasögon (Augmented Reality) med styrka, det sistnämnda ett samarbete med AR-företaget Vuzix. Och så vidare – det är uppenbart att Luxexcels FoU -avdelning utforskar teknikens alla möjligheter.

För att höra mer om Luxexcels strategi träffar vi företagets nya vd Fabio Esposito, italienare som senast jobbade på Solidscape, tillverkare av 3D-printers. Han berättar att Luxexcel från början var en startup med bredare ambition: att 3D-printa optik för olika ändamål. 

– Omkring 2015 insåg företaget att affärsmålet var för brett och för generiskt. Så de beslutade sig för att hitta ett snävare fokus och valde glasögon (ophtalmic lenses). Budskapet blev: låt oss satsa på en tillämpning och låt oss göra det bra.

Just nu befinner sig företaget i en omvandlingsfas där fokuset förflyttas från experimenterande FoU till handfast tillverkning och logistik. Förutom här i Turnhout har man också en anläggning i Atlanta i USA och en produktionsmaskin installerad hos en kundkontakt vilket ger viktig feedback från de första kunderna. Fabio Esposito understryker att man ser sig främst som ett teknikföretag och inte som ett glasögonföretag (ophtalmic company).

– Luxexcels uppgift är att bryta ner muren mellan den traditionella glasögonindustrin och den mer avancerade teknikindustrin – de disruptiva företagen, om du vill.

Just ”disruptiv” är egentligen ett ord som Fabio Esposito ogillar – han tycker det har blivit ett tomt modeord. För honom är Luxexcel snarare ett företag som kan balansera det etablerade och det visionära. Å ena sidan har vi de stora glasögontillverkarna vars utveckling går i små, inkrementella steg – ”en dollar här, och en dollar där”. De har en inarbetad process för logistik och tillverkning som det är svårt att förändra radikalt. Å andra sidan har vi företagen som ser glasögonen som en plattform för alla möjliga typer av teknik.

– Problemet här är att den här typen av high tech-företag har en passiv relation till glasögon. De här killarna och tjejerna vet nästan ingenting om glasögon med styrka. Det mesta de har gjort hittills handlar om glasögon ”med fönsterglas”, säger han.

En av huvudpunkterna på agendan för Luxexcel är nu att få fart på användningen av VisionMaster – företagets integrerade mjukvarusystem för en sammanhållen digital logistik, från undersökning till leverans. Fabio Esposito, vars yrkeskarriär tagit honom genom en digitaliserad värld, tycker det är märkligt hur mycket av beställningsarbetet som fortfarande sker analogt. Branschen håller till och med liv i faxen.

– Ska jag vara kritisk mot branschen så har den en tendens att göra saker på samma sätt som den gjort de senaste hundra åren. Man glömmer bort att placera sig i kundens skor och fokuserar mer på att vara effektiv snarare än att vara kundinriktad.

På väg ut, med sikte på tåget mot Bryssels flygplats, frågar jag Eva Flipse vad hennes favoritprojekt är bland företagets showcases. Hon funderar en stund och beslutar sig för ett helt annat svar:

– Det jag verkligen gillar med det här jobbet är potentialen hos vår teknik och möjligheterna den bär på när det gäller att förändra saker och ting. Som det är nu är det inte så många som har insett det ännu.