Optikbranschen

Optikbranschen är en branschorganisation som samlar detaljister, leverantörer och legitimerade optiker.

Kvalitetsnorm

Optikbranschens och Optikerförbundets Kvalitetsnorm i synvården är en branschnorm som förenar samtliga optikerföretag oavsett kedjetillhörighet.

Krav på regelbundna synkontroller

Uppslutningen bakom kravet på regelbundna synkontroller av bilförare är massivt. Många instanser är överens om att trafiksäkerheten kan förbättras genom en översyn av dagens regler för synkontroller.

Populärt innehåll