Optikbranschens och Optikerförbundets Kvalitetsnorm i synvården är en branschnorm som förenar samtliga optikerföretag oavsett kedjetillhörighet.


Två av landets optikkedjor, Smarteyes och Synoptik tillhör de 15 bästa arbetsplatserna i Sverige. Smarteyes kom på andra och Synoptik på tolfte plats i kategorin stora arbetsplatser som utses av undersökningsföretaget Great Place to Work.

För tredje året i rad syncertifieras Motormännens vägombud av Synoptik. 16 maj startar den årliga vägombudskampanjen där information om kvalitet och trafiksäkerhet på Sveriges vägar samlas in. Inför detta ska cirka 80 förare, som kommer att köra de 12 vägombudsbilarna runt om i landet, vara syncertifierade för att säkerställa att de har en trafiksäker syn.

Arbetet i en optikbutik består av så mycket mer än det som optikern gör. Här har den icke-legitimerade personalen en viktig roll att fylla. I takt med att antalet utbildningar breddas har branschen identifierat ett behov av en gemensam kursplan för de olika utbildningarna, i syfte att tydliggöra de examinerades kompetens för arbetsgivarna, vilket bedöms leda till förbättrade möjligheter till anställning efter examen.