• SÖK BUTIK
SÖK BUTIK
Vidareutbildning optiker»
Logga in
E-post


Glömt lösenord? Klicka här för att få ditt lösenord skickat till dig.
2013-01-01

Vidareutbildning optiker

Under 2011 förväntas riksdagen anta en lag som ger optiker rätt att använda diagnostika i sina undersökningar. Redan när frågan var ute på remiss år 2006 fick optikerna stöd av Ögonläkarföreningen, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Dessa instanser har också svarat i den nya utredningen och utgången bör bli positiv. För att få använda diagnostiska droppar vid undersökningen krävs det dock att optikern har en formell utbildning. Idag finns det åtminstone tre vägar att gå för att uppnå denna behörighet: Magisterutbildning i Klinisk Optometri och Diagnostisk optometri vid Karolinska Institutet, samt Masterutbildning i Klinisk Optometri som anordnas av HiBu i Kongsberg, Norge, i samarbete med Salus University i Pennsylvania, USA.
– Alla tre kurserna leder till behörighet att använda diagnostika, när väl beslutet fattas av riksdagen. Beroende av bakgrund (grundutbildning) kan man välja de olika kurserna. Med tanke på att det inom yrket fortfarande finns många med olika utbildningsbakgrund är det positivt att det finns olika möjligheter för alla optiker, säger Paul Folkesson, ordförande för Optikerförbundet.

Magisterutbildning i Klinisk Optometri kräver att de sökande har en kandidatexamen (treårig högskoleexamen) eller har kompletterat till en sådan. För de som inte har en kandidatexamen finns det möjlighet att bli behörig efter att ha läst kompletteringskurser som också ges på KI. De som saknar högskolebehörighet måste först läsa in treårigt gymnasium innan de kan söka.

De som tycker att det verkar svårt att läsa in behörigheten eller att gå magisterutbildningen kan istället välja Diagnostisk optometri vid KI dit samtliga svenska optiker med legitimation och kontaktlinsbehörighet är behöriga.