• SÖK BUTIK
SÖK BUTIK
Utbilda dig till optiker»
Logga in
E-post


Glömt lösenord? Klicka här för att få ditt lösenord skickat till dig.
2013-01-01

Utbilda dig till optiker

Optikerutbildningen är en treårig utbildning på universitetsnivå som leder till att man erhåller legitimation och kontaktlinsbehörighet. Grundutbildningen ges vid Karolinska Institutet (Stockholm) och Linnéuniversitetet (Kalmar).


Den treåriga grundutbildningen kombinerar medicinska ämnen med tekniska ämnen. Vid Karolinska Institutet samarbetar man med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för att den tekniska delen av utbildningen ska bli så bra som möjligt. Samtidigt utnyttjar vi den enorma kompetens som finns inom Karolinska Institutet, och St Eriks Ögonsjukhus (Nordens enda ögonsjukhus) för att du som blivande optiker ska få den bästa möjliga ögonmedicinska utbildningen.
Vid Linnéuniversitetet finns ett samarbetsavtal med landstingen i Kalmar och Kronobergs län och därtill finns ett väl etablerat samarbete med ögonkliniken i Kalmar både vad gäller forskning och grundutbildning. Vidare bereds studenten möjlighet att under sin utbildning tillbringa en vecka vid en ögonklinik, t ex i hemorten. vad gäller de tekniska delarna utnyttjar Linnéuniversitetet den gedigna kompetensen inom den egna institutionen för datavetenskap, fysik och matematik. 

Den kliniska delen görs vid utbildningens egen optikermottagning och via praktikperioder. Optikerutbildningarna har i dag så högteknologisk utrustning integrerad i sin verksamhet att övriga ögonvården utnyttjar resurserna för sin egen verksamhet. Detta illustrerar hur viktig optikernas kompetens är och kommer att bli inom morgondagens ögonvård.


Efter avslutad utbildning kan man läsa ett fjärde specialiseringsår (ger Magisterexamen) som kommer att ge rätten till att använda farmakologiska preparat som en del av undersökningen. Optiker med denna kompetens kommer med andra ord ha förskrivningsrätt för vissa medicinska preparat. Som komplement ges ett program vid utländska universitet som leder fram till en Masterexamen. Magisterprogrammet ges som heltidsstudier och Masterprogrammet ges som distans- och deltidsstudier, varför man kan arbeta under tiden vid studier i detta program.

Läs mer om vidareutbildningar.