• SÖK BUTIK
SÖK BUTIK
Ulrika Sverkersten - vår senaste doktor i optometri»
Logga in
E-post


Glömt lösenord? Klicka här för att få ditt lösenord skickat till dig.
2013-01-01

Ulrika Sverkersten - vår senaste doktor i optometri

Ulrika Sverkersten disputerade med avhandlingen ”Visually Induced Ocular Torsion” fredagen den 10 juni. En enig betygsnämnd gav henne godkänt, och lade till att försvaret skett ”med bravur”. Därmed är Ulrika den senaste doktorn vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap.

Ute strålade solen och kvicksilvret letade sig upp en bra bit över 20-strecket. Möjligen var det därför som handflatorna på respondenten, UIrika Sverkersten, var en smula fuktiga. Men egentligen handlade det nog mer om att det är nervöst att gå upp med sin avhandling för en disputation. Det är ju inte varje dag man blir ”grillad” publikt i två timmar och en kvart.
– Det var nervöst och svettigt, men nu känns det skönt, säger Ulrika Sverkersten direkt efter avslutad disputation.

Bihandledare professor Jan Ygge hälsade välkomna, och gav därefter ordet till Ulrika som hänvisade till sin (korta) erratalista, där de sista felaktigheterna hade rättats till. Sedan var det dags för opponenten Johannes van der Steen, Associate Professor Erasmus MC vid Department of Neuroscience Rotterdam i Holland att presentera forskningsfältet. Sedan började utfrågningen.

I sin avhandling har Ulrika studerat hur synsinnet ensamt kan kontrollera en ögonrörelse som inte är viljemässigt styrd.
– Kunskapen har gett oss en större förståelse för hur hjärnan tar hänsyn till information från flera sinnesorgan i ögonrörelsekontrollen. Vi har redan nu påbörjat en ny studie där vi studerar visuellt inducerad torsion hos yrselpatienter med icke fungerande balansorgan. Detta är ett samarbetsprojekt med läkarna på yrselkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi hoppas med resultaten från denna studie bättre förstå inverkan av balansorganet på visuellt inducerad torsion och behovet av god syninformation hos denna patientgrupp, säger Ulrika.

Efter opponentens frågestund var det dags för frågor från betygsnämnden som bestod av professor Måns Magnusson, Lunds universitet; docent Hans Richter, Högskolan i Gävle; och docent Anna Lundvall, KI. När de hade borrat djupare i ämnet var frågorna öppna för publiken, som också ställde några riktigt kniviga frågor.

Efter 2 timmar och 15 minuter var det sedan dags för betygsnämnd, bihandledare filosofie doktor Gustaf Öqvist Seimyr och huvudhandledare medicine doktor Tony Pansell att dra sig tillbaka för överläggningar. Resterande åhörare och gäster bjöds på förfriskningar och buffé i biblioteket. Det tog dock inte lång stund, förrän betygsnämnden återvände och en stolt huvudhandledare kunde konstatera att Ulrika Sverkerstens avhandling och hennes försvar av den under disputationen fick godkänt – och det med bravur.

Optikbranschen gratulerar Ulrika till sin doktorstitel.