Trafik & Syn

Vi anser att alla som kör ett fordon i Sverige ska se tillräckligt bra för att inte utgöra en fara i trafiken – för sig själva eller för andra.

Sverige är ett föregångsland inom trafiksäkerhet i många avseenden. Men när det kommer till att kontrollera förarnas syn sticker vi ut negativt. I alla våra nordiska grannländer är det obligatoriskt att kontrollera synen med jämna mellanrum för att få behålla körkortet. I Sverige kontrollerar du din syn i samband med att du tar körkort, sedan behöver du aldrig göra om det, detta trots att synen förändras genom hela livet och alla vet att en 55-åring inte ser lika bra som en 17-åring.

Forskningen ger stöd för regelbundna synkontroller för att du ska fortsätta vara en säker förare. Forskningen visar också att regelbundna kontroller dessutom får tillbaka fler förare i trafiken. Personer som av olika skäl varit oroliga att deras syn är otillräcklig får ett kvitto på att de ser tillräckligt bra för att köra bil.

Forskningen visar också att kontroll av synskärpan är ett trubbigt verktyg för att avgöra fullgod trafiksyn. Synskärpemätningen bör därför kompletteras med kontroller av kontrastseende, synfältsmätning samt eventuellt även bländningsåterhämtning.

Vi menar att regelbundna synkontroller ska utföras från 45 års ålder. I samband med körkortsförnyelse ska ansökan kompletteras med ett synintyg. Det skulle medföra ett säkrare trafikklimat och ta oss ett stort steg närmare Nollvisionens mål att ”ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken”.

Trafik och Syn i pressen

Frågan om trafiksäker syn och vikten av regelbundna synkontroller uppmärksammas regelbundet i pressen.

DN Motor 180203

Docent: ”bilister borde kolla synen oftare”

SR P4 Sörmland

Obligatoriska synkontroller – vad tycker du om det?
Under morgonsändningen diskuteras återkommande frågan om obligatoriska synkontroller. 1 h 20 min in i sändningen intervjuas Rune Brautaset, docent vid Karolinska Institutet.  2h 48 min in i sändningen besöker Linnea optikern Pernilla Lundblad

DN Åsikt 171017

Det räcker inte att bilister kollar sin syn en gång

Uppsala Nya Tidning 170430

Testa förarnas syn

Dagens Samhälle 170109

Hundratusentals bilister ser för dåligt för att ha körkort

Sydsvenskan 161102

Bilister hotas av mörkrets makter

Auto Motor & Sport 161101

Obligatorisk syntest vid förnyelse av körkort

Göteborgsposten 161010

Testa inte bara bilen – kolla även förarens syn

SvD 160907

(L): Kräv syntest när körkort förnyas

Hallandsposten 160506

600 000 bilister kör trots dålig syn

Nya Wermlandstidningen 160430

600 000 kör bil med dålig syn

Piteå-Tidningen 160410

600 000 bilister har dålig syn

Östersundsposten 160405

Inför syntest när körkortet ska förnyas

Nerikes Allehanda 160404

Obligatoriska syntester krävs för att öka trafiksäkerheten

Norrbottens Kuriren 151221

Leif Pettersson (S): Öka trafiksäkerheten – inför syntester

Expressen 151202

En av sex är en trafikfara

Expressen 151113

NTF: Syntester är inte en äldrefråga, det är en trafiksäkerhetsfråga

TV4 Nyhetsmorgon 151110

Så dåligt kör man med nedsatt syn

Expressen 151016

Svenska folket: Inför krav på syntest

Aftonbladet 100414

Här kör Robert Collin halvblind – helt lagligt

SR P4 150917

Synundersökning för alla bilister över 45 år

Aftonbladet 150915

Debattartikel NTF: alla bilister över 45 år bör genomgå syntest

Teknikens Värld 150313

Trygg Hansas undersökning visar: Varannan bilist ser farligt dåligt

Aftonbladet 141127

Varning: en av sex är rena trafikfaror

Vi Bilägare 131121

Många förare har farligt dålig syn

Aftonbladet 100611

Optiker rasar mot sänkta synkrav

Vi Bilägare 111109

Varannan kör med underkänd syn

Vi Bilägare 101105

Varannan kör med dålig syn

 

Källmarksrapporten

Under 2014-2015 genomförde med dr Fredrik Källmark vid Karolinska Institutet  en studie på drygt 1500 personer i åldern 45-75 år.

Syftet med denna studie var att undersöka hur synen förändras med stigande ålder.  Studien besvarade fyra frågeställningar, utformade för att ta reda på hur synfunktionerna, viktiga för trafiksäkerheten, förändras med åldern.

  • Hur förändras synskärpan med åldern?
  • Hur förändras synfältet med åldern?
  • Hur förändras kontrastseendet med åldern?
  • Hur förändras bländningskänsligheten med åldern?

Den sammantagna slutsatsen av denna undersökning blev – i likhet med många andra internationella tidigare studier – att flera av våra vitala synfunktioner förändras med stigande ålder och till den grad att det kan bidra till en risk i trafiken.  Av detta skäl förtjänar dessa resultat att uppmärksammas i samband med diskussioner om hur det framtida regelverket bör se ut för synprövning för bibehållande av körkort efter 55 års ålder, en ålder då flertalet av de undersökta synfunktionerna signifikant förändras. Detta för att kunna öka säkerheten för alla som vistas i trafiken och fortsätta strävan efter nollvisionen av trafikskadade.

Läs hela rapporten HÄR

Synförmågans mätbarhet och inverkan på säker bilkörning – litteraturstudie

2015 genomförde Birgitta Thorslund och Niklas Strand vid Väg- och Transportinstitutet (VTI) en litteraturstudie. Syftet var att utreda vikten av att testa olika synförmågor för att säkerställa förutsättningar för säker bilkörning. Totalt inkluderades 128 vetenskapliga publiceringar i studien.

Resultaten bereder en översyn av internationella krav på synförmågan som ställs för privata bilförare. Vidare presenteras resultat uppdelat utifrån olika synförmågor där dessa beskrivs tillsammans med en översikt av sjukdomar som kan påverkar förmågan, vilka tester som finns och dess evidens, samt hur förmågan inverkar på säker bilkörning. Två tester lyftes fram utifrån dessa starka stöd i litteraturen och dessa var (1) kontrastkänslighet och (2) Useful Field of View.

Utifrån resultatet drogs slutsatsen att testning av synförmåga bör bestå av kompletterande tester, att de mest förekommande måttet på synskärpa inte är tillräckligt för att säkerställa säker bilkörning, samt att tester som inrymmer kognitiva aspekter kan komplettera bedömningen av synförmågan.

Läs hela rapporten HÄR