• SÖK BUTIK
SÖK BUTIK
Synfältsundersökning»
Logga in
E-post


Glömt lösenord? Klicka här för att få ditt lösenord skickat till dig.
2013-01-01

Synfältsundersökning

Föreskrift för synkontroll vid körkort

På Optikbranschens anmodan har Transportstyrelsen formulerat ett klargörande huruvida vertikalt synfält ska undersökas. Klargörandet förvaras i original på Optikbranschens kansli och kan läsas här.

Optikbranschens jurist anser att föreskriften, i ljuset av Transportstyrelsens klarläggande kan tolkas på minst två sätt. I begreppet synundersökning ingår såväl horisontell som vertikal mätning. Enligt 16 kap 8 § i föreskriften talas om synundersökning. Man kan därvid få intrycket att med det menas en sådan som omnämns i 2 kap innebärande bland annat såväl horisontell som vertikal mätning.
Transportstyrelsen synes dock mena att vid en screening, som tex kan utföras på en trafikskola av utbildad person, behöver en vertikal mätning inte ske. Skulle dock en sådan screening ge anledning till antagande att synfel föreligger, bör en mer omfattande synundersökning göras. En sådan synundersökning bör då innefatta även en vertikal mätning.

Innebörden av detta är att optiker kan genomföra synkontroller för körkort på samma sätt som tidigare. Först vid misstanke om störning i det vertikala synfältet skall detta kontrolleras. Detta skall då remitteras till ögonläkare.

Som tidigare kommunicerat är Donders metod förbehållen läkare.