• SÖK BUTIK
SÖK BUTIK
Optiker3»
Logga in
E-post


Glömt lösenord? Klicka här för att få ditt lösenord skickat till dig.
2013-01-01

Optiker3

OPTIKER MED BRINNANDE KVALITETSINTRESSE

Den nya Hälso- och sjukvårdslagen innebär att handeln med kontaktlinser avregleras vid årsskiftet. Enligt optikerföreskriften är leg optiker skyldig att kontrollera giltig ordination. Om vi ska fortsätta lyda denna blir det en snedvridning i konkurrensen då andra försäljare av kontaktlinser inte har samma krav på sig.

Eller har de det - kanske är det så att alla är skyldiga att kontrollera giltig ordination? Alternativet är att inga krav om kontroll av ordination längre föreligger, det är dock inte förenligt med en hög patientsäkerhet.
 
I syfte att reda ut vad som verkligen gäller samt peka på de risker som en avreglering utan bibehållen kontroll innebär har Optikbranschen & Optikerförbundet  tillsammans med bl a Kontaktlinsföreningen & Ögonläkarföreningen uppvaktat Socialdepartementet den 21/9 2010. Vid mötet framhölls farorna med avreglering utan kontroll, vilket bl a bevisades i internationella & svenska studier.
Vid mötet framkom att underlaget till beslutet är en utredning gjord av Socialstyrelsen 2006. Samtliga organisationer ifrågasatte om man varit remissinstans på denna. Vid kontroll visade det sig att vi varit det, dock att remissfrågorna handlade om något helt annat än de eventuella följderna av en avreglering.

Tvärtemot våra förhoppningar lämnades heller inget svar på frågan om vad som gäller efter årsskiftet. Då frågan riktades till departementet redan den 16/6 2010 fann vi det anmärkningsvärt att de fortfarande blev svaret skyldiga.

Mötet följdes upp med skrivelse från Optikerförbundet, Kontaktlinsföreningen & Optikbranschen den 4/10 2010. I denna skrivelse lyfter vi fram en rad felaktigheter i remisshanteringen samt i de slutsatser som dras i utredningen vilket får till följd att en ogenomtänkt lagstiftning drivs igenom. Vidare kräver vi svar på frågan om optikerföreskriftens giltighet senast den 14/10 2010. Läs hela brevet här