• SÖK BUTIK
SÖK BUTIK
Optikbranschens riktlinjer för distribution av kontaktlinser»
Logga in
E-post


Glömt lösenord? Klicka här för att få ditt lösenord skickat till dig.
Kvalitet»Kontaktlinser

Optikbranschens riktlinjer för distribution av kontaktlinser

Instruktioner för distribution av kontaktlinser har utarbetats av European Contact Lens Forum, ECLF. ECLF är ett samarbete mellan de internationella organisationerna för kontaktlinsproducenterna ECLFIN, EuromContact & IACLE, Optikernas Europeiska organisation ECOO samt utvalda företag inom kontaktlinsförsäljning via Internet. Instruktionerna säkerställer att försäljning kan ske på ett sätt som säkerställer att detta sker inom de juridiska kraven på spårbarhet och patientsäkerhet.

Beställning, försäljning och distribution av kontaktlinser och skötselprodukter för linser till konsument ska präglas av ansvarstagande och ske på ett sätt som garanterar att patientsäkerheten säkerställs.

Vid kontakt med konsument ska återförsäljaren:

 • Påminna köparna om behovet av och fördelarna med regelbundna kontroller av ögonen hos behörig kontaktlinsoptiker.
 • Tydligt påminna köparna om att följa schemat för rekommenderade byten och hur länge kontaktlinserna får bäras, i enlighet med vad kontaktlinsoptikern har angivit.
 • Ge varumärkesspecifika instruktioner för användningen vid varje försäljningstillfälle.
 • Påpeka potentiella risker mellan kontaktlinser och skötselprodukter och därför avråda köparen att byta ut de skötselprodukter som har rekommenderats utan att först rådfråga en behörig kontaktlinsoptiker.
 • Vid varje transaktion fråga köparen efter senaste recept för linser.
 • Hänvisa kunden till sin kontaktlinsoptiker, i de fall då de frågar om alternativa produkter till det som har ordinerats. Detta gäller speciellt då lista över distributörens märkesvaror och mer etablerade varumärken visar att produkten inte kan ersättas utan att ordinationen förändras.
 • Varna för att köpa kontaktlinser utan föregående undersökning och tillpassning av en behörig kontaktlinsoptiker.
 • Ha en aktuell lista med kontaktlinsoptiker att kunna hänvisa kunden till vid tillpassning, återbesök eller undersökningar av potentiella, kontaktlinsrelaterade ögonproblem.
 • Förklara och motivera alla råd som ges.
 • Säkerställa att all personal förstår allvaret av de processer som krävs för tillpassning och återbesök samt kan förklara dessa och fördelarna med dem.
 • Förstå vad som är kontaktlinsrelaterade biverkningar (och känna till vikten av omedelbar kontakt med en kontaktlinsoptiker).
 • Hjälpa tillverkarna med att efterleva de lagstiftade försiktighetskrav som medicinteknisk utrustning omfattas av.
 • Känna till att kontaktlinser och dess skötselprodukter är medicinskteknisk utrustning och att dess utveckling, framställning, paketering och etikettering är reglerad. Dessa bestämmelser behöver följas av säljaren:
 • Sälj enbart produkter som är korrekt och fullständigt etiketterade, i originalförpackningar.
 • Ändra inte och manipulera inte originalförpackningarna.
 • Respektera all tillämplig lagstiftning om tillpassning och försäljning av kontaktlinser.
 • Säkerställ att personalen är korrekt utbildad och att den efterlever allt ovanstående.