• SÖK BUTIK
SÖK BUTIK
Om oss»
Logga in
E-post


Glömt lösenord? Klicka här för att få ditt lösenord skickat till dig.
Om oss
Om oss
Market 10 september 2014

Den 10 september 2014 publicerade tidningen Market en mycket intressant fördjupande artikel om optikbranschen. Representanter från flera detaljister gavs möjlighet att uttala sig om dagsläget, om förväntningarna på framtiden och om de utmaningar man står inför. Här kan du läsa artikeln i sin helhet.

Om oss»Kontakt
Optikbranschen

BesöksadressKlara Norra Kyrkogata 31PostadressBox 223 07104 22 Stockholm+46 8-400 246 60info@optikbranschen.seKontoret är öppet måndag-fredag 8.30-17.00, lunch 12.00-12.45

Om oss»Stadgar
Optikbranschens stadgar

1 § Organisationens namn och säteOrganisationens namn är Optikbranschen. Dess säte är i Stockholm. Organisationen ska vara en ideell förening, som ska heläga ett servicebolag i aktiebolagsform.2 § Organisationens uppgiftOrganisationens uppgift är företräda sina medlemmar i branschövergripande frågor, varvid Organisationen ska:- som medlemmar samla kategorier enligt § 3 nedan- verka för:1. Näringspolitik och branschfrågor2. Utbildningspolitik 3.  Branschutveckling och tillväxt4. Kundtrygghet- tillvarata medlemmarnas intressen och utveckling genom att företräda dem inför samhället i övrigt - informera medlemmarna bl a genom periodisk tidskrift och webbplatsOrganisationens uppgift avgränsas mot- kommersiella frågor som rör enskild medlems verksamhet- arbetsgivar- och arbetstagarfrågor3 § MedlemskapOrganisationen består av följande medlemskategorier:1. Detaljist- eller klinikföretag verksamma inom den optiska sektorn 2. Optikleverantörsföretagens gemensamma organisation...

Om oss»Vision & Verksamhetsidé
Vision & Verksamhetsidé

Optikbranschen verkar för att dess medlemsföretag ska ligga långt framme när det gäller att skapa konsumenttrygghet med hög produkt- och patientsäkerhet. Inom ramen för detta ställer Optikbranschen konkreta krav på medlemsföretagen för att de ska eftersträva att erbjuda synvård på högsta europeiska nivå. VisionOptikbranschen ska verka för att i Sverige inom branschen verksamma företag erbjuder den bästa synvården.• Optikbranschen ska identifiera synvårdsfrågor och verka för att säkerställa hög konsument- och medlemsnytta.• Optikbranschen ska förena och utveckla branschen samt vara dess naturliga nav och kontaktpunkt för såväl branschaktörer som samhälle och dess institutioner.VerksamhetsidéOptikbranschen ska verka för branschens utveckling och medlemsnytta.• Optikbranschen ska verka för hög kvalitet genom branschnormer.• Optikbranschens verksamhet ska inte omfatta frågor av arbetsgivar- och arbetstagarkaraktär.• Optikbranschen ska verka i branschövergripande frågor men inte i komm...

Om oss
Om Optikbranschen

Optikbranschen är en branschorganisation som samlar detaljister, leverantörer och leg. optiker.  Vi ska förena och utveckla branschen samt vara dess naturliga nav och kontaktpunkt för såväl branschaktörer som samhälle och dess institutioner.Optikbranschen verkar för att dess medlemsföretag ska ligga långt framme när det gäller att skapa kundtrygghet med hög produkt- och patientsäkerhet. Inom ramen för detta ställer Optikbranschen konkreta krav på medlemsföretagen för att de ska erbjuda synvård på högsta europeiska nivå.Optikbranschen publicerar regelbunden försäljningsstatistik. På den publika sidan sker detta fyra gånger per år. Som medlem i Optikbranschen får du tillgång till månatlig försäljningsstatistik. Medlemmar får även tillgång till en consumer insight-mätning som ger en fördjupad kunskap om konsumentbeteende, vilken publiceras två gånger/år. Optikbranschen ger ut tidningen OPTIK som kommer med 11 nummer per år, med nära 5 000 läsare per nummer. OPTIK är den naturlig...