• SÖK BUTIK
SÖK BUTIK
Leg. optiker»
Logga in
E-post


Glömt lösenord? Klicka här för att få ditt lösenord skickat till dig.
2013-01-01

Leg. optiker

Utbildning i kvalitetsnormen

För att er verksamhet ska kunna certifieras enligt Optikbranschens Kvalitetsnorm i Synvården ska medicinskt ansvarig genomgå en utbildning i kvalitetsnormen. Denna genomförs i tre steg:

 

Steg 1 (genomförs i butik)
• Självstudier, där du i lugn och ro går igenom de olika dokument och lagtexter.
• Du får tillgång till ett övningstest, där du får direkt feedback på om du svarat rätt eller fel och hänvisning till var det rätta svaret står i dokumenten.
• Du kommer att få göra en självdiagnos på din egen verksamhet, som vi sedan diskuterar gemensamt på kurstillfället.
• Läsa igenom diskussionsfrågor och göra anteckningar på vad du tycker är viktigt eller oklart att ta upp i steg 2.

 

Steg 2 (genomförs vid central kurs)
• Normens delar genomgås i detalj.
• Deltagarna delar med sig av sina erfarenheter av kvalitetsarbetet från respektive verksamhet.
• En checklista inför certifieringen behandlas i gemensamma diskussioner.

 

Steg 3 (genomförs i butik)
• Implementering av normen i den dagliga verksamheten
• Diagnostiskt test


Anmälan till utbildning  i Optikbranschens kvalitetsnorm / nycertifiering