• SÖK BUTIK
SÖK BUTIK
Kundtrygghet»
Logga in
E-post


Glömt lösenord? Klicka här för att få ditt lösenord skickat till dig.
2013-01-01

Kundtrygghet

Kundtrygghet

Optikbranschen ska verka för att medlemsföretagen ska vara det naturliga valet för den som är i behov av synhjälpmedel genom att medlemsföretagen håller en hög kvalitet på såväl produkter som tjänster. Detta ska bland annat ske genom att

  • Inom ramen för kundtrygghet identifiera uppförandekod för medlemmarna. 
  • Driva och utveckla Kvalitetsnorm i Synvården för att säkerställa högsta patientsäkerhet inom ramen för gällande lagstiftning.
  • Driva och utveckla kvalitetsdokument för verksamheter där försäljning av optiska hjälpmedel sker utan aktivt verksam leg optiker.
  • Utveckla normer för hantering av reklamationer i enlighet med lag och Allmänna Reklamationsnämndens praxis.