• SÖK BUTIK
SÖK BUTIK
Branschdagen»
Logga in
E-post


Glömt lösenord? Klicka här för att få ditt lösenord skickat till dig.
Branschdagen

I mars 2014 genomfördes för första gången Optikbranschens branschdag. Ett 60 tal representanter från detaljister, yrket, utbildningarna och leverantörsledet samlades för att lyssna till intressanta föredrag under en eftermiddag och efterföljande mingel.


Intresset var stort när optikbranschen för första gången genomförde en branschdag. Ämnet för dagen var hur branschen kommer att utvecklas de närmaste åren. Hur kommer ekonomin och samhället att utvecklas? Men framförallt: hur kommer kundernas beteende att förändras och vad kommer att vara viktigt för dem i framtiden?
Fredrik Kolterjahn från Handelns Utredningsisntitut, Jonas Arnberg från United Minds samt Martin Warberg från GfK belyste ämnet från olika vinklar. Moderator var Göran Adlén som även föredrog en trendspaning.

Vidare berättade Hans Vindeland från Hill & Knowlton om branschens satsning för ökad trafiksäkerhet. Sverige är idag ett av få länder i Europa som inte har obligatoriska synkontroller för körkortsinnehavare. Varför är det så och hur kan branschen agera för att förbättra trafiksäkerheten?

 


Branschdagen
Branschdagen

Optikbranschen ska fungera som ett nav för branschen och vara dess naturliga mötesplats. I samband med årsmöte genomför vi årligen en branschdag, dit ledande representanter för bjuds in. Syftet är att ta upp aktuella, branschgemensamma frågor och att addera kunskap som hjälper branschen att höja blicken och stå bättre rustade i mötet med våra gemensamma utmaningar.den 18 mars genomförde vi Branschdagen 2015. Alla föredrag filmades, för att kunna ta del av filmerna loggar du in och går vidare till Branschdagen.

Branschdagen
Optikbranschens branschdag 2014

I mars 2014 genomfördes för första gången Optikbranschens branschdag. Ett 60 tal representanter från detaljister, yrket, utbildningarna och leverantörsledet samlades för att lyssna till intressanta föredrag under en eftermiddag och efterföljande mingel.